Banner
Domů > Znalosti > Obsah

Bunky opravující adenosin trifosfát

Jan 17, 2016

Adenosin trifosfát (ATP) je nukleosid trifosfát používaný v buňkách jako koenzym, který se často nazývá "molekulární jednotkou měny" intracelulárního přenosu energie.

Funkce adenosin trifosfátu v buňkách:

Metabolismus, syntéza a aktivní transport
ATP se spotřebuje v buňce pomocí energeticky náročných (endergonických) procesů a může být generováno energeticky-uvolňujícími (exergonickými) procesy. Tímto způsobem ATP přenáší energii mezi prostorově oddělenými metabolickými reakcemi. ATP je hlavním zdrojem energie pro většinu buněčných funkcí. Patří sem syntéza makromolekul, včetně DNA a RNA (viz níže) a bílkoviny. ATP také hraje důležitou roli při transportu makromolekul přes buněčné membrány, např. Exocytózu a endocytózu.

Role v buněčné struktuře a lokomoce:
ATP se kriticky podílí na udržování buněčné struktury usnadněním sestavování a demontáže prvků cytoskeletu. V souvisejícím procesu je ATP vyžadován pro zkrácení aktinových a myosinových vláknových křížení nutných pro svalovou kontrakci. Tento postup je jednou z hlavních energetických požadavků zvířat a je nezbytný pro pohyb a dýchání.


Back